SDH Oprechtice, Oprechtice 69, Kdyně 34506
+420 730 731 634
sdhoprechtice@seznam.cz

Hasičské soutěže a pravidla

,, Hasiči pomáhají srdcem ''

Denní soutěž

,, O pohár starosty obce ''


 • rezervace na soutěž na firesport.eu nebo na email : sdhoprechtice@seznam.cz / od  4.4.2019  do  2.6.2019
 • datum konání 22.6.2019
 • prezence družstev do 10:30 hod.
 • start soutěže v 11:00 hod.
 • kategorie - sport muži, sport ženy, PS 12
 • terče sklopky se světlem, elektron.časomíra
 • povrch travnatý, koberce pod a okolo základny, pod rozdělovačem a doběhy proudařů
 • družstvo svůj materiál musí mít na příprané základně před útokem
 • dle pravidel PS 2018
 • ulitý start se opakuje
 • příprava na základně 4 min. od doby kdy se předchozímu družstvu odpojí béčko od stroje
 • nástřiková čára nedoknutelná
 • zapůjčení max. dvou závodníků, u žen muži nesmí běžet na proudech a rozdělovači
 • kategorie PS12 muži a ženy dohromady/ není rozděleno na kategorie
 • mezery na papír mezi zuby ( nesmí se zuby překrývat )
 • stroj může být nastartován
 • hadice povoleny úzké 
 • oceněno bude prvních 10 týmů v každé kategorii, ostatním bude předán certifikát za přispění na dětskou onkologii
 • Putovní pohár získá tým, který bude mít nejrychlejší čas po sečtení výsledků v obou soutěžích
 • startovné - 350 kč ( v případě účasti v denní i noční soutěži na místo 700 kč za obě soutěže zaplatíte jen 500 kč )
 • Startovné musí být doručeno na účet do 16.6.2019 ( číslo účtu zveřejníme do začátku rezervace) 

 


 

Noční soutěž

,, O pohár starosty SDH ''

 


 • rezervace na soutěž na firesport.eu nebo na email : sdhoprechtice@seznam.cz / od  4.4.2019  do  2.6.2019
 • datum konání 22.6.2019
 • prezence družstev do 21:00 hod.
 • start soutěže v 21:30 hod.
 • kategorie - sport muži, sport ženy, PS 12
 • terče sklopky se světlem, elektron.časomíra
 • povrch travnatý, koberce pod a okolo základny, pod rozdělovačem a doběhy proudařů
 • řádně osvětlená celá trať, osvětlená nástřiková i startovní čára
 • družstvo svůj materiál musí mít na příprané základně před útokem
 • dle pravidel PS 2018
 • ulitý start se opakuje
 • příprava na základně 4 min. od doby kdy se předchozímu družstvu odpojí béčko od stroje
 • nástřiková čára nedoknutelná
 • zapůjčení max. dvou závodníků, u žen muži nesmí běžet na proudech a rozdělovači
 • kategorie PS12 muži a ženy dohromady/ není rozděleno na kategorie
 • mezery na papír mezi gumičky ( zuby se mohou překrývat )
 • stroj může být nastartován
 • hadice povoleny úzké 
 • oceněno bude prvních 10 týmů v každé kategorii, ostatním bude předán certifikát za přispění na dětskou onkologii
 • Putovní pohár získá tým, který bude mít nejrychlejší čas po sečtení výsledků v obou soutěžích
 • startovné - 350 kč ( v případě účasti v denní i noční soutěži na místo 700 kč za obě soutěže zaplatíte jen 500 kč )
 • Startovné musí být doručeno na účet do 16.6.2019 ( číslo účtu zveřejníme do začátku rezervace )